Design a site like this with WordPress.com
Първи стъпки

Пирография – техники и тънкости

Пирографията е много специфична техника. Не просто изгаряш дърво чрез нагорещена жичка, печат или друг горещ метал. Има огромно значение как ще свържеш образа на това, което си пирографирал, изгорил с вида предмет,изделие върху който си пирографирал. Не искам да прозвучавам, като някакъв учител, който да следвате и да очаквате от мен уроци за това кое как точно се прави. Ще споделям моят опит, познания. Някой са от самата практика. Други са от споделяне на информация от хора работещи основно с пирография. Не на последно място е стара литература, която вече само по антиквариатите я има.

Това е вид изкуство, за което рисувателните умения не са първостепенни, но все пак са важни. Има техники за копиране на шаблон, образ, който след това да бъде повторен с писалката на пирографа и да стане нещо чудесно.

Първи стъпки в пирографията


Работно място /пирография/

Надпис с пирограф

Реклама